Έναρξη λειτουργίας δικτυακού τόπου του ερευνητικού προγράμματος Climascape

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα μνημεία
22/09/2020

Ανάπτυξη πλατφόρμας και πολυκριτηριακής εφαρμογής για την πρόβλεψη, ανίχνευση και διαχείριση κινδύνων λόγω της κλιματικής αλλαγής
σε χώρους μείζονος πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος - εφαρμογή για επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία του
καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Μετάβαση στην πλατφόρμα...
Αρχαία Ολυμπία Ο αρχαιολογικός χώρος της Ολυμπίας εντάχθηκε στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1989. Η αρχαία Ολυμπία υπήρξε ένα από τα γνωστότερα πανελλήνια ιερά και έδρα των σημαντικότερων αγώνων της αρχαίας Ελλάδας. Περισσότερα... Δελφοί Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών εντάχθηκε στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1987. Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών υπήρξε ιερό του Απόλλωνα και το σημαντικότερο μαντείο του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Περισσότερα... Δήλος Η Δήλος εντάχθηκε στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1990.Η Δήλος είναι ίσως το μοναδικό νησί της Μεσογείου το οποίο παρά το πολύ μικρό μέγεθός του (6,85 km2), ήταν τόσο σημαντικό κατά την αρχαιότητα. Περισσότερα... Ασκληπιείο Επιδαύρου Ο αρχαιολογικός χώρος του Ασκληπιείου της Επιδαύρου εντάχθηκε στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1988.Το ιερό της Επιδαύρου βρίσκεται σε πεδινή έκταση στη χερσόνησο της Αργολίδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ανήκε στην παραθαλάσσια πόλη-κράτος της Επιδαύρου, περίπου οκτώ χιλιόμετρα ανατολικά. Περισσότερα... Ναός Επικούριου Απόλλωνα Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες υπήρξε το πρώτο αρχαιολογικό μνημείο της χώρας που εντάχθηκε στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1986.Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα βρίσκεται σε υψόμετρο 1131 μέτρα από τη επιφάνεια της θάλασσας, σε φυσικό πλάτωμα του Κωτιλίου όρους με την ονομασία Βάσσες (βᾶσσα ή βῆσσα = μικρή κοιλάδα), στα όρια της Αρκαδίας, Τριφυλίας και Μεσσηνίας. Περισσότερα... Ηραίο Σάμου Το Ηραίο και η αρχαία πόλη της Σάμου (Πυθαγόρειο) εγγράφηκαν το 1992 στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.Το Ηραίο της Σάμου βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της κοιλάδας που έχει σχηματιστεί από τις αλλουβιακές προσχώσεις του ποταμού Ίμβρασου, στα νότια του νησιού. Περισσότερα... Μυστράς Ο Μυστράς εγγράφηκε στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το 1989.Ο αρχαιολογικός χώρος του Μυστρά βρίσκεται περίπου πέντε χιλιόμετρα δυτικά της Σπάρτης, στους πρόποδες του Ταΰγετου. Περισσότερα... Αρχαιολογικός χώρος
των Φιλίππων
Ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων εντάχθηκε στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2016.Ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων βρίσκεται σε πεδιάδα ανάμεσα στην οροσειρά του Ορβήλου στα βόρεια, το όρος Παγγαίο στα νοτιοδυτικά και το όρος Σύμβολο στα ανατολικά. Περισσότερα...

Έναρξη λειτουργίας του δικτυακού τόπου του προγράμματος climascape «Ανάπτυξη πλατφόρμας και πολυκριτηριακής εφαρμογής για την πρόβλεψη, ανίχνευση και διαχείριση κινδύνων λόγω κλιματικής αλλαγής σε χώρους μείζονος πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος–εφαρμογή για επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία του καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO», με κωδικό MIS 5032809 (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-04044) εντάσσεται στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

To πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει λύσεις για την προσαρμογή των σχεδίων χωρικού σχεδιασμού για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία ως προς τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (συμπεριλαμβανόμενων των ακραίων καιρικών φαινομένων), δεδομένου ότι η έκθεση, η ευαισθησία, η ικανότητα
προσαρμογής και εντέλει η τρωτότητα εκάστου χώρου εξαρτώνται από τα κατά περίπτωση περιβαλλοντικά, γεωλογικά, τοπογραφικά, οικιστικά και άλλα χαρακτηριστικά του, καθώς και από την ένταση και συχνότητα των παρατηρούμενων ή εκτιμώμενων κλιματικών αλλαγών που επίσης διαφοροποιούνται χωρικά και χρονικά.