Όροι χρήσης

Όροι χρήσης του Ιστοτόπου http://climascape.gr/

Καλωσορίσατε στον Διαδικτυακό ιστότοπο http://climascape.gr/ (εφεξής ο «Ιστότοπος»), τον οποίο διαχειρίζεται το έργο CLIMASCAPE (εφεξής «το Έργο», «εμείς», «μας» και «εμάς»).

Η χρήση του παρόντος δικτυακού ιστοτόπου, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής πληροφοριών εκ μέρους μας, διέπονται από το παρόν. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον δικτυακό ιστότοπο, αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και δεσμεύεστε από αυτούς.

Τον δικτυακό αυτό τόπο διαχειρίζεται η σύμπραξη CLIMASCAPE ως πηγή πληροφοριών για το συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) έργο «Ανάπτυξη πλατφόρμας και πολυκριτηριακής εφαρμογής για την πρόβλεψη, ανίχνευση και διαχείριση κινδύνων λόγω της κλιματικής αλλαγής σε χώρους μείζονος πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος – εφαρμογή για επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία του καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO». Τα περιεχόμενά του είναι ιδιοκτησία της σύμπραξης.

Με την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο ή τη χρήση του Ιστοτόπου με οποιοδήποτε τρόπο, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, των πολιτικών και των οδηγιών που ενσωματώνονται ως παραπομπή. Οι όροι «χρήστης», «επισκέπτης», «εσείς», «εσάς», «σας» ή «δικός σας» αναφέρονται σε οποιονδήποτε από τους επισκέπτες του Ιστοτόπου, καθώς και στις εταιρείες που συνδέονται με αυτόν, τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους του. Οι παρόντες Όροι δεν μεταβάλλουν με κανέναν τρόπο τους όρους και τις προϋποθέσεις οποιωνδήποτε άλλων γραπτών ή ηλεκτρονικών όρων ή συμφωνιών που ενδέχεται να έχετε με το Έργο.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, πρέπει να αποφύγετε την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή τη χρήση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο διατίθενται με μοναδικό σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το έργο, τους στόχους, τα αποτελέσματα, τις ειδήσεις, τις δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις και την ομάδα εργασίας του Έργου. Παρόλο που προσπαθούμε να διατηρήσουμε όλες τις πληροφορίες ακριβείς και ενημερωμένες, το περιεχόμενο του Ιστοτόπου δεν παρέχει σε καμία περίπτωση συμβουλές, προτάσεις, αντιπροσώπευση, εγγύηση ή προσφορά, οικονομική ή άλλη, εξ ονόματος του Έργου.

Το Έργο δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο την πληρότητα ή την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Όλες οι πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο συμφωνείτε ρητά ότι το Έργο δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε έμμεσες ή άμεσες ζημίες που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χρήση ή την ερμηνεία των πληροφοριών και του υλικού που περιέχονται στον Ιστότοπο ή σε άλλους ιστοτόπους που συνδέονται με τον Ιστότοπο.

Η σύμπραξη δεν διαχειρίζεται τους δικτυακούς τόπους τρίτων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται για τη διευκόλυνση των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε σχέση της σύμπραξης με τους ιδιοκτήτες τους, ούτε εγγύηση ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στους δικτυακούς τόπους τρίτων.

Η νομοθεσία για την πνευματική και τη βιομηχανική ιδιοκτησία, τα σήματα ή άλλοι συναφείς νόμοι οποιασδήποτε χώρας προστατεύουν τους δικτυακούς τόπους, στους οποίους παραπέμπουμε μέσω συνδέσμων. Η παραπομπή μέσω συνδέσμου από τον παρόντα προς άλλους δικτυακούς τόπους δεν αποκλείει την εφαρμογή των ανωτέρω νόμων από τους ιδιοκτήτες των τελευταίων, σε περίπτωση παραβίασής τους κατά τη χρήση υλικού που περιέχεται σε αυτούς. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη συνδέσμων δεν συνεπάγεται την ανάληψη ευθύνης της σύμπραξης  για τυχόν κακή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στους προαναφερόμενους δικτυακούς τόπους.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Με τη χρήση του Ιστοτόπου, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τη σχετική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το Έργο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και/ή να αναθεωρεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι αναθεωρημένοι όροι ισχύουν αμέσως μόλις αναρτηθούν στον Ιστότοπο.

Επιπλέον, το Έργο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τον Ιστότοπο (ή οποιοδήποτε τμήμα του). Πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές θα είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο, και η συνέχιση της χρήσης του Ιστοτόπουσυνεπάγετη της αποδοχή εκ μέρους σας αυτών των αλλαγών.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Τα εμπορικά σήματα του Έργου (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στο όνομα και το λογότυπο «Έργο CLIMASCAPE»), τα οποία χρησιμοποιούνται ή εμφανίζονται στον ιστότοπο του Έργου ή από τρίτους, προστατεύονται από όλα τα απαραίτητα πνευματικά δικαιώματα.

Το Έργο διαθέτει όλα τα νόμιμα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το περιεχόμενο και το υλικό του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων, των εμπορικών σημάτων, των κεφαλίδων σελίδας, των εικονιδίων κουμπιών, των εικόνων, των γραφικών, των βίντεο, των προσαρμοσμένων γραφικών, των κειμένων και του υλικού προς λήψη.

Οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσίας, όνομα προϊόντος, όνομα υπηρεσίας, όνομα έργου ή λογότυπο τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζεται στον Ιστότοπο αποτελεί ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους, οι οποίοι ενδέχεται να σχετίζεται ή να μην συσχετίζονται με το Έργο μας και δεν παρέχεται άδεια για τη χρήση ή την αναπαραγωγή τους.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η παραβίαση της ασφάλειας του Ιστοτόπου απαγορεύεται και μπορεί να οδηγήσει σε καταλογισμό ποινικής και αστικής ευθύνης. Εάν υποψιαστούμε οποιαδήποτε εγκληματική παραβίαση, διατηρούμε το δικαίωμα να διερευνήσουμε αυτή την παραβίαση και να συνεργαστούμε με τις αρχές για την επιβολή του νόμου.

Ορισμένα παραδείγματα παραβιάσεων της ασφάλειας είναι, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση δεδομένων ή συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προσπάθειας για έλεγχο της ευαλωτότητας του Ιστότοπου, της παραβίασης μέτρων ασφαλείας ή ταυτοποίησης, της μη εξουσιοδοτημένης παρακολούθησης δεδομένων, της απεριόριστης και χωρίς αιτία αποστολής πολλαπλών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις εσκεμμένες προσπάθειες υπερφορτώσεως του Συστήματος και της χρήσης οποιουδήποτε εγχειριδίου ή ηλεκτρονικού μέσου για την αποφυγή τυχόν περιορισμών που επιβάλλονται στους χρήστες του Ιστοτόπου από το Έργο.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου ανήκει στους συντάκτες μας. Το Έργο, η ομάδα εργασίας και οι συντάκτες του δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την εκ μέρους σας χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται ή συνδέεται με τον ιστότοπο του έργου CLIMASCAPE.

Το Έργο, η ομάδα εργασίας του και οι πάροχοι υπηρεσιών δεν αποδέχονται καμία ευθύνη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, παρεμπίπτουσα ή κυρωτική ζημία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, της απώλειας δεδομένων, της απώλειας κερδών ή χρήματος ή οποιασδήποτε άλλης ζημίας που σχετίζεται με τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου.

Το Έργο δεν φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση της εκτέλεσης ή για την παράλειψη οποιασδήποτε ενέργειας λόγω ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, των θεομηνιών, των φυσικών καταστροφών, της αποτυχίας επικοινωνίας, των κυβερνητικών ενεργειών, των πολέμων, των απεργιών, των ελλείψεων υλικών και εργασίας, του βανδαλισμού και της τρομοκρατίας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας συνιστούμε ιδιαίτερα να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, η οποία εξηγεί τις πρακτικές που χρησιμοποιεί το Έργο σε σχέση με τη συλλογή και χρήση προσωπικών στοιχείων μέσω του Ιστοτόπου ή σε σχέση με αυτόν.

Η χρήση των στοιχείων σας από το Έργο διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, η οποία σχετίζεται ρητά με τους παρόντες Όρους.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Οποιαδήποτε πιθανή αποτυχία του ‘Έργου να επιτελέσει ή να επιβάλει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων δεν συνεπάγεται κατά κανέναν τρόπο εκχώρηση αυτού του δικαιώματος ή της διάταξης.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων θεωρηθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμοστέα, τότε η διάταξη αυτή θα διαχωριστεί από τους υπόλοιπους Όρους και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητά τους.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας που απορρέουν από αυτούς τους Όρους δεν επιτρέπεται να μεταφερθούν σε τρίτους από εσάς χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Έργου. Οι παρόντες όροι δεν παρέχουν καμία μορφή ρητής ή έμμεσης αποζημίωσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας http://climascape.prd.uth.gr/contact_form/, ή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στη διεύθυνση: climascape@gmail.com.