Μέλη

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ)

Ευάγγελος Ασπρογέρακας

Επιστημονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του ΠΘ

(+30) 2421074480


Ο Ευάγγελος Ασπρογέρακας είναι Επίκουρος Καθηγητής Χωροταξίας του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΠΘ. Είναι Διδάκτορας Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Διαθέτει Δίπλωμα Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc: Development and Planning του University College of London.
Έχει διδάξει στο ΕΜΠ, σε μεταπτυχιακό επίπεδο ως Καθηγητής – Σύμβουλος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου καθώς και στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας – μελετητής καθώς και στη Δημόσια Διοίκηση (Ειδικός Επιστήμονας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο Υπουργείο Εσωτερικών). Έχει εκτεταμένο ερευνητικό έργο και τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε ζητήματα στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού, θαλάσσιας χωροταξίας, χωρικής διακυβέρνησης και ολοκληρωμένων προσεγγίσεων αστικής ανάπτυξης. Έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά και επαγγελματικά σε Ελλάδα, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο και Σαουδική Αραβία.

Ανέστης Γουργιώτης

(+30) 2421074475


Ο Ανέστης Γουργιώτης είναι Επίκουρος Καθηγητής Χωρικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΠΘ . Σπούδασε χωροταξία στο πανεπιστήμιο Bordeaux στην Γαλλία, μετεκπαιδεύτηκε στην πολεοδομία λαμβάνοντας τον μεταπτυχιακό τίτλο “DESS Urbanisme Opérationnel” και εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Διετέλεσε ειδικός Επιστήμονας Χωροταξίας στη Δ/νση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ, νυν Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας), προϊστάμενος σε τμήματά της και Διευθυντής στην ίδια Διεύθυνση. Διετέλεσε Εθνικός Εκπρόσωπος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε., στην Επιτροπή των Ανώτατων Λειτουργών Χωροταξίας της Comité Européen des Ministres d’ Aménagement du Territoire (CΕΜΑΤ), στο Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και στις ομάδες εργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Στο Υ.Π.Ε.Κ.Α ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, με την παρακολούθηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων, καθώς και με γνωμοδοτήσεις σε θέματα χωροθέτησης υποδομών και επενδύσεων σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Δημήτριος Οικονόμου

Αρχικός Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου

(+30) 2421074456


Ο Δημήτρης Οικονόμου είναι ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΠΘ. Εχει σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο της πολεοδομίας-χωροταξίας και γεωγραφίας, από το ΕΜΠ (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) και το Κέντρο Αστικών Ερευνών των Παρισίων, με Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χωροταξία από το 1ο Πανεπιστήμιο των Παρισίων (Σορβόννη).
Δίδαξε και διδάσκει στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ΜΧΠΠΑ θέματα πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού από το 1989 μέχρι και σήμερα.
Έχει διδάξει ή υπάρξει ερευνητής σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και ερευνητική κέντρα, όπως το ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Centre de Recherche d’Urbanisme και το ΕΚΚΕ.
Έχει επιμεληθεί ή συγγράψει μόνος ή με άλλους 7 βιβλία και έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Το ερευνητικό του έργο είναι ποικίλο και καλύπτει πολλά θέματα χωρικής ανάλυσης, ανάπτυξης και σχεδιασμού.

Παναγιώτης Πανταζής

(+30) 2421074487


Ο Παναγιώτης Πανταζής αποτελεί μέλος του Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΠΘ. Είναι απόφοιτος του ΤΜΧΠΠΑ-ΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πολεοδομία-Χωροταξία από το ίδιο Τμήμα και είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε μεθόδους αναπαράστασης σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών, ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης του χώρου με έμφαση στην χωρική στατιστική και οικονομετρία και την προτυποποίηση στατιστικών και γεωχωρικών δεδομένων για τον χωρικό σχεδιασμό.
Είναι ενταγμένος στο μητρώο εκπαιδευτών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στα πεδία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και χωρικού σχεδιασμού, διετέλεσε μέλος επιστημονικών ομάδων εργασίας σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με το χωρικό σχεδιασμό, τεχνικός υπεύθυνος εκδόσεων Χαρτογραφικού Ατλάντα και επιστημονικών βιβλίων και μελετών, διαθέτει δημοσιεύσεις σε κεφάλαια βιβλίων και εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

Άννα Σαμαρίνα

(+30) 2421074456


Η Άννα Σαμαρίνα αποτελεί μέλος του Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΠΘ. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πολεοδομία-Χωροταξία από το ίδιο Τμήμα και είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το Χωρικό Σχεδιασμό, την Αστική Αναγέννηση και την Κλιματική Αλλαγή καθώς και την Προστασία του Περιβάλλοντος. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων με εστίαση σε ζητήματα ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης και χωρικού σχεδιασμού.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Καθ. Κωνσταντίνος Καρτάλης

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου

(+30) 2107276774


O Kώστας Καρτάλης είναι μέλος ΔΕΠ (Καθηγητής) στον Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι επίσης Συνεργαζόμενος Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο αντικείμενο “Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός”. Είναι επίτιμος διδάκτορας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και έχει τιμηθεί με το Μετάλλιο της Πόλης των Αθηνών. Είναι μέλος του Επικουρικού Οργάνου των Ηνωμένων Εθνών για την εφαρμογή της Σύμβασης και το Κλίμα και της Συμφωνίας των Παρισίων και μέλος της Επιτροπής (Assembly) της Ευρωπαικής Επιτροπής στη θεματική “Κλιματικά Ουδέτερες και Εξυπνες Πόλεις”.

Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος


Ο Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Φυσικών Επιστημών και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Φυσική Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο ΑΘηνών (ΕΚΠΑ) καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχηρήσεων (M.B.A.) από το University of Louisville. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τη μεταδιδακτορική του έρευνα στο τομέα της Ενέργειας και Μετεωρολογίας (University of Reading) με αντικείμενο την αναγνώριση της επίδρασης της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στην παραγωγή αιολικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη χρήση τεχνιτών νευρωνικών δικτύων. Η ερευνητική του δραστηριότητα εντοπίζεται στο πεδίο εφαρμογής μοντέλων μηχανικής μάθησης στις περιβαλλοντικές επιστήμες για την εξόρυξη πληροφοριών στους τομείς της κλιματολογίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Θάλεια Μαυράκου

(+30) 2107276843


Η Θάλεια Μαυράκου είναι ερευνήτρια στην ομάδα του εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ. Είναι υποψήφια διδάκτορας με αντικείμενο της διατριβής της τη μελέτη του αστικού ενεργειακού ισοζυγίου και της θερμικής άνεσης. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη δορυφορική τηλεπισκόπηση του αστικού περιβάλλοντος, την αστική κλιματολογία και τη μετεωρολογία. Έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια (2015-2016) στο πρόγραμμα MASS Comenius που αφορά την παρακίνηση των μαθητών στην επιστήμη και έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωλογίας. Πρόσφατα ολοκλήρωσε ένα ερευνητικό έργο σχετικά με την αξιολόγηση της αλλαγή στη χρήση/κάλυψης της γης για την λίμνη Στυμφαλία που αποτελεί περιοχή NATURA 2000, με τη χρήση δεδομένων Landsat και Sentinel. Επίσης συμμετέχει ως εκπαιδευτής στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ σχετικά με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για τη διαχείριση, προστασία και παρακολούθηση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Αναστάσιος Πολύδωρος

(+30) 2107276843


Ο Αναστάσιος Πολύδωρος είναι ερευνητής στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ. Eίναι υπ. Διδάκτωρ και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη δορυφορική τηλεπισκόπηση, τη περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση αστικών περιοχών. Συμμετείχε ως υπότροφος (2014-2016) στο πρόγραμμα DRAGON 3 της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος που αφορούσε τη κατασκευή δεικτών για τη παρακολούθηση του αστικού περιβάλλοντος, σε ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά την κλιματική αλλαγή και το αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας ενώ παράλληλα συμμετέχει ως εκπαιδευτής στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ σχετικά με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για τη διαχείριση, προστασία και παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)