βασικό

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΕΠΧΣ) Διεύθυνση: Πεδίο Άρεως, Κτήριο ΤΜΧΠΠΑ, Γραφείο Β6 38334 Βόλος

+30241074456, +30241074480


Το Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΕΠΧΣ) του ΤΜΧΠΠΑ υποστηρίζει ερευνητικές κατευθύνσεις σε θέματα ανάλυσης, αξιολόγησης και διαμόρφωσης των χωρικών πολιτικών, σύνδεσης του χωρικού σχεδιασμού με τον αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό προγραμματισμό, και εφαρμογής των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στο χωρικό σχεδιασμό. Το Εργαστήριο ασχολείται επίσης ιδιαίτερα, κατά τα τελευταία χρόνια, με θέματα αστικής αναγέννησης, διαδικασίες προσαρμογής του χωρικού σχεδιασμού στην κλιματική αλλαγή καθώς και προδιαγραφές χωροθετήσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επ. Καθ. Ευάγγελος Ασπρογέρακας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Φυσικής / Τομέας Φυσικής περιβάλλοντος Εργαστήριο Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Επεξεργασίας Εικόνας Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου Κτήριο ΦΥΣ-V, Γραφείο Α17, 15784 ΑΘΗΝΑ

+302107276774


H Ομάδα Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Επεξεργασίας Εικόνας του Τομέα Φυσικής περιβάλλοντος το ΕΚΠΑ δραστηριοποιείται στη μελέτη της κλιματικής αλλαγής καθώς και στη χρήση της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Σε ότι αφορά την κλιματική αλλαγή οι εφαρμογές που ήδη έχουν αναπτυχθεί αφορούν τη κλιματική αποτύπωση της Ελλάδας με τη χρήση δορυφορικών εικόνων υψηλής χωρικής ανάλυσης σε συνδυασμό με βάσεις κάλυψης/ χρήσεων γης, τη μελέτη των τάσεων της επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους και την ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε αναπτυξιακούς και παραγωγικούς τομείς της Ελλάδας όπως οι περιοχές Natura 2000, o τουρισμός κ.α.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Καθ. Κωνσταντίνος Καρτάλης

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας Διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 11635 ΑΘΗΝΑ

+302107273619, 2107273673


Ο Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών δραστηριοποιείται στη μελέτη διαφόρων θεματικών και γεωγραφικών περιοχών και χρονολογικών περιόδων της Αρχαιότητος, ιδιαίτερα σε τομείς, όπου τα κενά και η καθυστέρηση της έρευνας παρέχει έδαφος για καινοτόμο ελληνική συμβολή στη διεθνή επιστημονική σπουδή της Αρχαιογνωσίας. Κύριος στόχος είναι η ανανέωση της αρχαιογνωστικής έρευνας με τη μελέτη όλων των εκφάνσεων της αρχαιότητος από τους προϊστορικούς χρόνους έως το τέλος του αρχαίου κόσμου τον Ζ’ αιώνα μ.Χ. με βάση τα διάφορα είδη των γραπτών πηγών και υλικών καταλοίπων. Στην στήριξη της έρευνας των επιστημόνων του Τομέα, αλλά και ειδικών από την εθνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, συμβάλλει τα μέγιστα η ενίσχυση της τεκμηριωτικής υποδομής που βρίσκεται συγκεντρωμένη στα ποικίλα αρχεία του Τομέα (π.χ. Αρχείο εκτύπων ελληνικών και λατινικών επιγραφών πολλών περιοχών του ελληνικού χώρου, Nομισματικό αρχείο εκμαγείων διαφόρων περιοχών κλπ.).
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Δρ. Σοφία Ζουμπάκη

GEOINTELLIGENCE ΑΕΤΕ

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 97, 11523 ΑΘΗΝΑ

+302106998687-8


Η Geointelligence, είναι μια εταιρεία με υψηλή εξειδίκευση στους τομείς της γεωπληροφορικής. Ιδρύθηκε το 1999 ορμώμενη από τον καινοτόμο χώρο των Συστημάτων γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και έκτοτε, προωθεί την εφαρμογή και ενσωμάτωσή τους στα σύγχρονα πληροφορικά συστήματα. Δημιούργησε από μηδενική βάση τον πιο επίκαιρο ψηφιακό χάρτη πλοήγησης και διαθέτει πλέον βάση των πιο αξιόπιστων γεωγραφικών δεδομένων στην Ελλάδα. Ανέπτυξε με δική της τεχνολογία εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού που επιτρέπουν την αξιοποίηση των βάσεων χωρικών δεδομένων της σε ευρύτατο φάσμα επαγγελματικών εφαρμογών. Βοηθά εταιρείες και φορείς προσφέροντας χρήσιμα εργαλεία και συμβουλευτική υποστήριξη με ολοκληρωμένες λύσεις. Σήμερα, η Geointelligence βοηθά καθημερινά οργανισμούς, εταιρείες και ιδιώτες για να αξιοποιήσουν τη χωρική διάσταση της πληροφορίας τους και να βρουν γρήγορα και με ασφάλεια το δρόμο τους.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Νικόλαος Σπανίδης

Αθηναϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Διεύθυνση: Ακαδημίας 15, 106 71 Αθήνα

+30 2103613991-66-86


Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς του επιχειρησιακού σχεδιασμού, της αναπτυξιακής πολιτικής και της επιχειρηματικότητας. Οι Υπηρεσίες της Εταιρίας καλύπτουν θεματικά αντικείμενα όπως η Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών, η Διαχείριση και Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων καθώς και η Αξιοποίηση των ευκαιριών Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ο Ανασχεδιασμός Λειτουργικών Διαδικασιών, η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έργων και η Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω Νέων και Καινοτομικών Τεχνολογιών.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ηλίας Αποστολάκης
09/06/2020

Εταίροι

09/06/2020

Πηγές

09/06/2020

Ομάδα

09/06/2020

Το έργο

06/11/2014

Επικοινωνία