Σεμινάριο με θέμα «Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την Κλιματική Αλλαγή: Από τη θεωρία στην πράξη»

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα μνημεία
22/09/2020
Παρουσίαση του έργου CLIMASCAPE
04/03/2021

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την Κλιματική Αλλαγή: Από τη θεωρία στην πράξη».

Στο σεμινάριο συζητήθηκε το ζήτημα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, για το οποίο η Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχουν αναλάβει διεθνείς πρωτοβουλίες.

Στο σεμινάριο συμμετείχε ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος CLIMASCAPE καθ. Κωνσταντίνος Καρτάλης ο οποίος παρουσίασε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά και περιέγραψε τα βήματα για την κατάρτιση ενός σχεδίου προσαρμογής για την προστασία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων από κλιματικούς κινδύνους όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, ξηρασία-ερημοποίηση-διάβρωση, δασικές πυρκαγιές, καύσωνες και άνοδος της στάθμης της θάλασσας. https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=3560