Συμμετοχή του έργου CLIMASCAPE στο Cultural Heritage School

Παρουσίαση του έργου στο 1ο Συνέδριο για την κλιματική κρίση
23/06/2022
Παρουσίαση ευρημάτων του έργου στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
04/10/2022

Τα αποτελέσματα του έργου CLIMASCAPE παρουσιάστηκαν στο Cultural Heritage School που διοργάνωσαν στην Αθήνα στις 19-21 Σεπτεμβρίου 2022 από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή του ICOM.