Συμμετοχή του έργου CLIMASCAPE σε διεθνή συνέδρια

Παρουσίαση του έργου CLIMASCAPE
04/03/2021
Παρουσίαση του CLIMASCAPE σε διαδικτυακή εκδήλωση της ΕΕΠΦ
14/03/2022

Η ομάδα έργου του CLIMASCAPE συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο “Mo.Na: Monuments in Nature: A Creative Co-existence” που διεξήχθη 7-9 Ιουλίου 2021 στην Αθήνα. Ο καθ. Κωνσταντίνος Καρτάλης, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, παρουσίασε την εργασία με τίτλο “Preparation of adaptation plans regarding climate change impacts on cultural heritage; The CLIMASCAPE project”. Βρείτε τη παρουσίαση ΕΔΩ

Επίσης το έργο παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο “17th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2021” που διεξήχθη 1-4 Σεπτεμβρίου 2021, στην Αθήνα. Η εργασία είχε τίτλο “Assessing the risks of climate change for cultural heritage – The CLIMASCAPE project” και παρουσιάστηκε στη θεματική “Disaster risk reduction and management”. Βρείτε τη παρουσίαση ΕΔΩ