Παρουσίαση ευρημάτων του έργου στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Συμμετοχή του έργου CLIMASCAPE στο Cultural Heritage School
20/09/2022
Ομιλία των κ. Κων/νου Καρτάλη και κας Σοφίας Ζουμπάκη στην Βρετανική αρχαιολογική σχολή
03/11/2022

Η βασική ομάδα του έργου climascape συμμετείχε με εισήγηση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, από τις 29/9/2022 μέχρι και τις 2/10/2022 και διοργανώθηκε από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αντικείμενο της εισήγησης αφορούσε στην παρουσίαση ενός μεθοδολογικού πλαισίου που αναπτύχθηκε στο πλασίο του προγράμαμτος για τον προσδιορισμό επιμέρους ζωνών ανάλυσης σε τοπική χωρική κλίμακα (επίπεδο δήμου) προκειμένου να υποστηριχθεί η πρόβλεψη και η διαχείριση κινδύνων που συναρτώνται με την κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανόμενων των ακραίων καιρικών φαινομένων). Η πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής αναφέρεται σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία του καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO σε εξωαστικές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, τα επιλεγμένα μνημεία αντιμετωπίζονται ως σύνθετα χωρικά συστήματα που περιλαμβάνουν ένα οικολογικό υποσύστημα με συγκεκριμένα δομικά στοιχεία (φυσικό και δομημένο περιβάλλον) και ένα κοινωνικό υποσύστημα με κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές παραμέτρους. Σε αυτό το πλαίσιο, ως σημαντική αναδεικνύεται η έννοια του τοπίου που θεωρείται ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των προαναφερόμενων συστημάτων.

Σύνδεσμος περίληψης