Ομιλία των κ. Κων/νου Καρτάλη και κας Σοφίας Ζουμπάκη στην Βρετανική αρχαιολογική σχολή

Παρουσίαση ευρημάτων του έργου στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
04/10/2022
Συμμετοχή του έργου CLIMASCAPE στο 2ο Διαδικτυακό Διεθνές Διαθηναϊκό Συνέδριο
08/12/2022

Την Δευτέρα 31/10/2022 οι κ. Κων/νος Καρτάλης και η κα Σοφία Ζουμπάκη παρουσίασαν τα αποτελέσματα του έργου CLIMASCAPE στην Βρετανική αρχαιολογική σχολή.

https://www.bsa.ac.uk/events/sophia-zoumbaki-and-constantine-kartalis-on-archaeology-and-climate-change/